ЦСОП - град Перник
Център за специална образователна подкрепа

Дарение на красиви мартрнички

Децата на ЦСОП и техните ръководители сърдечно благодарят за направеното дарение на красиви мартрнички от госпожа Адрияна Ольова - директор на Шесто СУ "Св. Св. Кирил и Методий"!