ЦСОП - град Перник
Център за специална образователна подкрепа

Техника за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието

На 05.03.2021 г. специалистите на ЦСОП - гр. Перник преминаха успешна вътрешна квалификация на тема:"Техника за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието". Екипът благодари на госпожа Катя Петрова - логопед в ЦСОП за отделеното време и безупречен професионализъм!