ЦСОП - град Перник
Център за специална образователна подкрепа

Дарители

„ПИЛКО” ЕООД Разград
„Сами”- М гр.Перник
Лоре Колер-Австрия
Кабелна телевизия”Кракра”-гр.Перник