ЦСОП - град Перник
Център за специална образователна подкрепа

Материална база

ЦСОП град Перник разполага с учебен корпус,общежитие и кухненски бокс. 

Учебният корпус се състои от класни стаи и кабинети – логопед,психолог,кабинет по готварство,сензорна стая,стая”Монтесори терапия”,медицински кабинет. 

Общежитието се състои от спални помещения,зала за тържества,стая за отдих и развлечения и санитарни възли. 

Кухненският бокс се състои от добре оборудвана кухня,столова и складове за съхранение на продуктите.