ЦСОП - град Перник
Център за специална образователна подкрепа

Колектив

1. Елизабета Миланова - директор 

2. Катя Ангелова Петрова – логопед
3. Теодора Георгиева Котупанова-психолог
4. Наталия Валериева Илиева-ст.учител
5. Любка Костадинова Илиева ст.учител
6. Анета Владимирова Величкова - учител практическо обучение по специални предмети
7.Биляна Юлиянова Методиева - учител практическо обучение по специални предмети
8. Маргарита Горанова Деянска-учител
9..Елена Борисова Григорова- ст.учител
10. Иван Борисов Тодоров –учител
11. Даниела Василева Цикловска-учител
12. Константин Милчов Сотиров – ст.възпитател
13. Соня Такова Рибарова– ст.възпитател
14. Стойчо Станимиров Георгиев-портиер
15. Румяна Борисова Маркова хигиенист
16. Райна Станиславова Гюрова- хигиенист
17. Георги Славянов Димитров- шофьор автобус
18. Росица Василева Кирова-гл.счетоводител
19. Мария Асенова Спасова - ЗАС
20. Елза Стефанова Тодорова - домакин стол
21. Виолета Венкова Стоилова - гл.готвач