ЦСОП - град Перник
Център за специална образователна подкрепа

Колектив

1. Елизабета Димитрова Миланова - Директор 

2. Катя Ангелова Петрова – Логопед
3. Теодора Георгиева Котупанова - Психолог
4. Наталия Валериева Илиева - Иванова - Старши учител
5. Любка Костадинова Илиева - Старши учител
6. Марияна Романова Владова - Учител
7.Биляна Юлиянова Методиева - Учител практическо обучение по специални предмети
8. Симона Симеонова Варадинова - Учител
9. Латинка Данчева Николова - Учител
10. Иван Борисов Тодоров – Учител
11. Зорница Ненчева Славова - Учител ЦОУД
12. Мария Георгиева Минкова - Учител ЦОУД
13. Даниел Милчев Стойнев - Старши възпитател

14.Мая Евтимова Сотирова - Старши възпитател
15. Виолета Иванова Младенова - Старши учител

16.Росица Василева Кирова - Главен счетоводител

17.Мария Асенова Спасова - ЗАС

18. Стойчо Станимиров Георгиев - Портиер
19. Румяна Борисова Маркова  - Хигиенист, помощник-възпитател
20.Мария Димитрова Драгомирова - Хигиенист, помощник-възпитател
21. Георги Славянов Димитров -  Шофьор на автобус
22. Елза Стефанова Тодорова - Домакин на стол
23. Виолета Венкова Стоилова - Главен готвач